Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, giúp các doanh nghiệp xác định loại chứng khoán mà doanh nghiệp mình được phát hành, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, muốn tăng vốn vay hay muốn tăng vốn điều lệ, đồng thời, việc phân biệt này cũng giúp người mua có thể xác định được quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình đối với công ty phát hành chứng khoán.

Cùng là các loại chứng khoán nên cổ phiếu và trái phiếu đều là những bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chúng được biểu hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Thứ nhất, về khái niệm

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Thứ hai, về tổ chức kinh tế có quyền phát hành hai loại chứng khoán trên

Đối với cổ phiếu: công ty cổ phần có quyền phát hành cả cổ phiếu và trái phiếu, công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.

Đối với trái phiếu: công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền phát hành trái phiếu.

Thứ ba, về quyền và nghĩa vụ của người sở hữu hai loại chứng khoán trên

Người sở hữu cổ phần của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và tùy thuộc vào loại cổ phần mà họ nắm giữ thì họ có những quyền khác nhau trong công ty. Tuy nhiên, nhìn chung, họ có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty, trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty.

Người sở hữu trái phiếu của công ty cổ phần không có quyền tham gia quản lý điều hành hoạt động của công ty, họ không phải là thành viên hay cổ đông của công ty. Họ có quyền yêu cầu công ty trả nợ.

Thứ tư, về địa vị pháp lý của chủ sở hữu hai loại chứng khoán trên

Chủ sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty; chủ sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty. Họ trở thành chủ nợ của công ty

Thứ năm, ý nghĩa của việc phát hành hai loại chứng khoán trên

Phát hành cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ của công ty, còn phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay của công ty.

Để được tư vấn cụ thể về sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu, vui lòng liên hệ với thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn.

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.