Phân biệt cổ phần, cổ phiếu

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu. Trên thực tế, có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, tuy nhiên về mặt pháp lý thì đây là hai khái niệm khác nhau.

Thứ nhất, về khái niệm:

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty, được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu.

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty cổ phần

Như vậy, cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần, có thể coi cổ phần và cổ phiếu biểu hiện mối quan hệ của hai cặp phạm trù nội dung và hình thức.

Thứ hai, về mệnh giá

Mệnh giá cổ phần do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần quyết định giá chào bán cổ phần nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, trừ trường hợp cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của công ty; cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh.

Luật doanh nghiệp 2005 không có quy định về mệnh giá tối thiểu của cổ phiếu, tuy nhiên trên thực tế người ta thường phát hành cổ phiếu có mệnh giá tương đương để dễ dàng so sánh trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, về giá trị pháp lý của cổ phiếu và cổ phần:

Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ phần thuộc mỗi loại tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Cổ phiếu là giấy tờ chứng minh tư cách chủ sở hữu cổ phần của cổ đông công ty cổ phần. Nếu là bút toán ghi sổ thì những thông tin về cổ phiếu được ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Thứ tư, về nội dung

Vì là hình thức biểu hiện của cổ phần nên cổ phiếu được quy định có những nội dung chủ yếu sau:

  • Tên, địa chỉ, trụ sở của công ty cổ phần;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
  • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
  • Thông tin về nhân thân của cổ đông là cá nhân; các thông tin về cổ đông là tổ chức;
  • Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
  • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty.
  • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu.
  • Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu thêm về cổ phiếu, cổ phần, xin vui lòng liên hệ Thành lập doanh nghiệp Trí Việt Luật  để được tư vấn trực tiếp.

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.