Hướng dẫn bổ sung thông tin đăng ký thuế

Trí Việt Luật cập hướng dẫn bổ sung thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn, mục Dịch vụ công/Bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu để kiểm tra thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế chưa thống nhất, doanh nghiệp thực hiện Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật lại thông tin đăng ký thuế.

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.